Praktische informatie training Sociale Gezondheid

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp Beschrijving
Communicatie

Op welke manieren communiceer je? Verbaal en non-verbaal. Gelaagde boodschappen. Wat komt er over? Communiceren is niet wat je denkt! . Wat is de toon van de boodschap en komt deze overeen met datgene wat je wilt zeggen. Wat heeft woordkeuze voor invloed op hoe de boodschap bij de ander binnenkomt?

 
Oordelen

Hoe be- en veroordeel je mensen op hun uiterlijk, hun manier van doen en hun taalgebruik. Hoe ben je beïnvloedt door eerdere ervaringen, de media, je sociale omgeving, je opvoeding. Kun je iemand nog ontmoeten zonder dat je hierdoor beïnvloedt wordt?

Verschillen

Ieder mens is uniek en dat betekent dus ook dat ieder mens verschillend is. Hoe ga je om met deze verschillen? Hoe worden verschillen tot problemen en hoe haal je er kracht en dynamiek uit? De kunst van het hartgrondig oneens zijn. In welke mate kun je verschillen accepteren en waar hangt dat van af?

Conflicten

Hoe sta je in een conflict? Wat is jouw conflictstijl en waar zitten je valkuilen en hoe ga je hiermee om? Wat maakt dat een conflict escaleert en wat kan jij er aan doen om dit te voorkomen?

Samenwerken

Kan je samenwerken met anderen? Wat is de reden dat dit in sommige gevallen niet lukt? Welke positie neem je in als het om samenwerken gaat en is dit altijd wel zo constructief? Hoe zorg je ervoor dat je in een grotere samenwerkingsverband niet ondersneeuwt of alle verantwoordelijkheid op je schouders krijgt?

Contact

Het klinkt zo gemakkelijk contact maken maar hebben we in de meeste gevallen ook écht contact? En hoe doe je dit ? Op welke niveaus kan je contact maken met een ander? Is de eerste indruk echt belangrijk of gaat contact over iets anders?

 

 

Geïnteresseerd? Neem dan contact op via het contactformulier of mail naar info@vermijmediation.nl. Let op; er wordt gewerkt in groepen van maximaal 15 personen, reageer dus op tijd want vol=vol.

 

Vermij mediation
Verandering in perspectief