'Change only takes place through action'

-Dalai Lama-

 

 

Een verschil van mening groeit uit tot een conflict. Het conflict escaleert. Voor je het weet heb je een situatie die je niet wilt. Verandering gebeurt in de meeste gevallen niet vanzelf. Je moet daar actie voor ondernemen. De eerste actie is het besef dat je het anders wil. Afhankelijk van hoever het conflict is geëscaleerd zijn er verschillende opties. 

 

Naar de rechter

U kunt er altijd voor kiezen om uw geschil te laten beoordelen door de rechter. De rechter geeft zijn beslissing op basis van de feiten die zijn vastgesteld(bewezen). De uitspraak van de rechter is bindend voor de partijen.

In vergelijking met mediation bepaalt het bewijs en minder de belangen van de betrokkenen hoe de oplossing eruit ziet. Anders gezegd, rechtspraak is gericht op wat er is gebeurd. Mediation is toekomstgericht.

 

Mediation

Met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator. Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf. De mediator begeleidt u daarbij. U werkt en denkt dus zelf actief mee en u bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.

Er gelden 2 belangrijke uitgangspunten bij mediation:

  • Vertrouwelijkheid en geheimhouding 
    In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er juist ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator. In het algemeen zijn er geen anderen (zoals advocaten of adviseurs) bij de mediation aanwezig. Maar soms kan het toch goed of nodig zijn dat uw advocaat of adviseur bij een gesprek aanwezig is bijvoorbeeld om de gevolgen van een oplossing te bepalen. Dat mag, als u het vooraf afspreekt met de andere partij en de mediator. De advocaat of adviseur moet zich dan ook houden aan de geheimhoudingsplicht.
  • Vrijwilligheid
    Een mediation kan alleen starten als u en de andere partij aan mediation willen meedoen. U kunt niet gedwongen worden om aan mediation mee te doen anders is mediation gedoemd te mislukken. Ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld door uw werkgever of op doorverwijzing van de rechter) bent u niet verplicht om deel te nemen aan de mediation.

Coaching                                                                                        

In bepaalde gevallen kan een (team)coach helpen om de escalatie van een conflict te voorkomen. Anders dan een mediator wordt een coach vaak aangesteld om een bepaald persoon dan wel een groep van personen gedurende een bepaalde tijd te begeleiden. Dit geeft ook gelijk de grens aan van wat een coach kan doen.

 

Training

In de meeste gevallen zal een gerichte training preventief kunnen werken. Wanneer een conflict nog in het beginstadium is kan een training inzichten geven die verdere escalatie mogelijk kan voorkomen.

 

Vermij mediation
Verandering in perspectief