Sociale gezondheid

 

Interactie tussen personen is altijd een dynamisch proces. Zodra er sprake is van interactie ontstaat er een relaties. Ons gedrag binnen elke relatie is afhankelijk van vele innerlijke en uiterlijke factoren. Het uit zich tenslotte langs verschillende wegen, zowel verbaal als non- verbaal.

 

Een pasgeboren baby reageert op dat wat zich voordoet. Op onplezierige gevoelens reageert hij bijvoorbeeld door te gaan huilen. Op welke manier hij huilt is aanvankelijk een afspiegeling van wat hij voelt. Maar al snel past hij zijn gedrag aan aan de reacties vanuit de omgeving. Er ontstaat zodoende een wisselwerking, een relatie. Vanuit die wisselwerking bouwt hij in de loop van de tijd een heel gedragsrepertoire op. Er ontstaan voorkeuren voor sommige gedragsmogelijkheden terwijl andere mogelijkheden liever vermeden worden. Dat hangt bijvoorbeeld af van wenselijkheid vanuit de omgeving, hoe we bepaalde dingen gedaan kunnen krijgen, op welke manier we contact met anderen kunnen krijgen en van onze eigen aspiraties en doelstellingen.

 

Deze hele ontwikkeling leidt ertoe dat we als volwassenen op een voor ieder kenmerkende manier in de wereld staan. Het is alsof we een bril hebben opgezet met een bepaalde focus en kleur. We zien situaties daardoor op onze eigen manier en handelen op grond daar van. Hoe we situaties waarnemen, interpreteren en aangaan is gekoppeld aan de bril die we ons hebben aangemeten.

In contacten met anderen kan je last hebben van deze eenzijdige bril. Het voelt niet goed, je voelt je bijvoorbeeld vaak onzeker, minderwaardig, argwanend, agressief, anders. Je krijgt geen echt contact met de ander, bereikt niet wat je wil of alleen ten koste van iets. Je sociale contacten lopen niet helemaal zoals je het zou willen. Om het anders te zeggen, je sociale gezondheid is niet optimaal.

 

Sociale gezondheid gaat over hoe je in de wereld staat. Hoe communiceer je, welke positie neem je in, wat zijn je (voor)oordelen? Wat wil je bereiken of voorkomen in het contact? Inzicht hierin geeft je ook de handvatten om ermee te spelen. Wat gebeurt er als je het eens op een andere manier doet? Wat gebeurt er dan met jezelf, maar ook: wat gebeurt er dan met de ander?

 

Opzet training

 

De totale training bestaat uit 6 bijeenkomsten van ieder 1,5 uur. Inschrijven kan voor de gehele reeks of voor één of meerdere avonden. Naast een kort theoretisch kader zullen er vooral veel oefeningen worden gedaan.De bedoeling is dat men in beweging komt en andere perspectieven ervaart. Zo kan er op het gebied van denken, doen en voelen een verandering in perpectief plaatsvinden. Kijk hier voor alle praktische informatie

 

kernwoorden: vertrouwen, humor, eigenheid en confrontatie

 

Onderwerpen:

  Communicatie

  Oordelen

  Verschillen

  Conflicten

  Samenwerken

  Contact

  

Deze training is geschikt voor iedereen die wil kijken naar zijn sociale gezondheid en de mogelijkheden om deze te optimaliseren.

 

 

  

 

Vermij mediation
Verandering in perspectief