Wanneer de weg ophoudt, verander -

na verandering kun je verder.

                                               I Tjing

 

Een conflict kun je niet altijd voorkomen. En dat hoeft ook niet, een conflict kan een gezonde beweging tot gevolg hebben. Belangrijk is om te weten hoe je in het conflict staat. Wat is jouw conflictstijl, waar zitten je valkuilen en hoe kun je hiermee omgaan? Wat kun jij er aan doen om te voorkomen dat het conflict verder escaleert?

Vermij mediation organiseert ieder jaar een aantal trainingen en workshops in het kader van conflictpreventie. Hiernaast geeft Vermij mediation regelmatig maatwerk- en -incompany- trainingen. De presentatie "Conflicten, wat kun je ermee?" kan op aanvraag worden verzorgd.

 

Overzicht:                                                                                      

 

Conflictimprovisation     :   Hoe ontwikkelen conflicten zich? Wat is mijn conflictstijl? Waar zitten mijn valkuilen? Hoe kan ik op

                                          een andere manier met conflicten omgaan? 

                                          Tweedaagse training waarbij autonomie, humor en creativiteit garant staan voor een verandering in

                                          perspectief.

Omgaan met verschillen  :  Wat is belangrijk voor samenwerken? Hoe herken ik de verschillen? Hoe voorkom ik dat een

                                          verschil een geschil wordt?

                                          Eéndaagse training voor mensen die met anderen samenwerken.

Conflicten,                       : Hoe ontstaan conflicten en hoe kunnen ze functioneel worden gemaakt? Wat is mediation en hoe

wat kun je ermee?            kan de mediator helpen om tot een oplossing van een conflict te komen?

                                          presentatie 

 

In de agenda staat een overzicht van de data en de kosten.

 

 

 

Vermij mediation
Verandering in perspectief