' Ook al overwint iemand duizend anderen in de strijd,

wie zichzelf overwint

is de grootste overwinnaar'

Mr. Paulien Vermij Bsc  begeleidt al vele jaren zowel persoonlijke als zakelijke veranderingsprocessen. Empathie, eigenheid en humor zijn haar kernwaarden en van hieruit is zij in staat om mensen in beweging te brengen. Deelnemers waarderen haar neutrale houding en betrokkenheid. Op eigen wijze is zij in staat vertrouwen te geven en een spiegel voor te houden.

  

Zij studeerde rechten met als afstudeerrichting notarieel recht.

Naast haar werk als jurist en mediator volgde zij opleidingen in diverse therapeutische- en trainingsmethodieken. Momenteel is zij bezig met de master klinische psychologie. Zij heeft zitting in diverse klachtencomissies en heeft, zowel in het Nederlands als in het Engels, trainingen Sociale Gezondheid en Assertiviteit in het U-center te Epen gegeven, een medisch specialistische instelling met ambulante en klinische zorg.

  

Als leidinggevende werkte zij in verschillende functies in Nederland en andere Europese landen. In haar werk adviseerde zij particulieren en ondernemers. Zij deed verschillende opdrachten en projecten in samenwerking met ministeries van VROM, EZ, SZW, de Kamer van Koophandel en met adviesbureaus Boer & Croon en Orbis.

  

Opdrachtgevers waren onder meer:

    RECRON

    Openluchtmuseum Arnhem

    U-center Epen

    Kurhaus Scheveningen

    Staatsbosbeheer

    Hanze Connect Groningen

    De Eglantier Hilversum

    Endurance Amersfoort

    St. Jozefoord Nuland

    Laco Nederland

  

Publicaties:

   Audit Rapport Staatsbosbeheer (2009)

   Actieplan Veilig Ondernemen(d) (2007)

   Diverse artikelen in het blad Ruimte (2007, 2008)

   Actieplan Geweld(dad)ig Ondernemen (2005)

   Toezicht zwemwater: uitleg over de wet WHVBZ en toepassingen in het kader van de aansprakelijkheid (2004)

   Een 15-tal vaknota onder meer over: gedragsregels in ondernemingen, omgaan met geschillen, uitponding, herstructurering,   

   permanente bewoning

  

Net over de grens in Duitsland is zij samen met haar man bezig om een voormalig hotel om te bouwen tot woonhuis en praktijkruimte. Momenteel heeft zij de beschikking over werkruimte in Meerssen en Maastricht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermij mediation
Verandering in perspectief