Het aantal afgegeven mediationtoevoegingen is in 2009 weer gestegen. Dit blijkt uit de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2009 in opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand.
In 2008 werden er 5524 mediationtoevoegingen afgegeven en in 2009 waren dit er 6866 (een stijging van ruim 24%). Overigens betekent dit niet dat er ook 6866 mediations plaats hebben gevonden. Het is namelijk mogelijk dat beide partijen in een conflict een toevoeging aanvragen.
Van de 6866 mediationtoevoegingen betreft het voor 56% een zogenaamde ‘verlengde mediation’. Dit zijn mediations waarbij de vier uur van de eerste mediationtoevoeging niet toereikend is. In dit geval kan er een verlengde mediationtoevoeging worden aangevraagd voor nogmaals vier uur.
Van alle mediationtoevoegingen heeft maar liefst 95% betrekking op het rechtsterrein personen- en familierecht.

Het aantal verwijzingen naar mediation door het juridisch loket is in 2009 gestegen naar 3123 (ten opzichte van 2808 in 2008). Dit is een stijging van 11%.

Het rapport is te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).

Europese Commissie: via mediation kan tijd en geld worden bespaard

De Europese Commissie wees afgelopen vrijdag nogmaals op de mogelijkheden die de bestaande EU‑regels inzake mediation bieden voor grensoverschrijdende juridische geschillen. Zij herinnert de lidstaten eraan dat deze maatregelen alleen doeltreffend kunnen zijn wanneer zij op nationaal niveau worden ingevoerd.

Het beslechten van geschillen via de rechter is niet alleen duur en tijdrovend, maar kan er ook toe leiden dat winstgevende zakelijke relaties op de klippen lopen. Grensoverschrijdende zaken zijn complexer als gevolg van verschillende nationale wetgevingen en jurisdicties en praktische aangelegenheden zoals kosten en taalkwesties. Met alternatieve geschillenbeslechting (ADR) door onpartijdige mediators kunnen deze problemen worden aangepakt en kunnen constructieve oplossingen worden gevonden. Klik voor het gehele bericht hier

bron: Mr. online

DEN HAAG - Het ouderschapsplan en mediation (bemiddeling), twee nieuwe manieren om een dreigende 'vechtscheiding' te voorkomen, hebben effect. Vorig jaar zijn er hierdoor zo'n 250 scheidingszaken minder bij de Raad voor de Kinderbescherming terechtgekomen. De Raad voor de Kinderbescherming voerde in 2009 in totaal 4672 gezags- en omgangsonderzoeken uit, tegen 4916 in 2008. Het aantal nieuwe onderzoeken dat werd gestart, nam met 9 procent af.

De Raad schrijft dit onder meer toe aan een verbetering van het hulpaanbod vooraf, voor ouderparen met kinderen die in scheiding liggen.

 

Ouderschapsplan
Sinds 1 maart 2009 zijn ouders die willen scheiden, verplicht gezamenlijk een ouderschapsplan op te stellen. Ze spreken hierin af hoe ze de zorg en opvoeding van de kinderen zullen verdelen, wie wat betaalt en op welke manier de ouders met elkaar in contact blijven. Als ze er niet zelf uitkomen, kunnen ze de hulp van een bemiddelaar (mediator) inroepen.

Pas als ook die poging mislukt, kan de Raad van de Kinderbescherming een onderzoek beginnen. De rechter gebruikt de resultaten van dit onderzoek om te bepalen wie het ouderlijk gezag over de kinderen krijgt.

 

Meer geld
De Raad voor de Kinderbescherming vindt wel dat de begeleiding van en bemiddeling bij scheidingszaken waar kinderen in het spel zijn, nog altijd tekortschiet. Dit kan schadelijk zijn voor de kinderen. De Raad dringt er bij de gemeenten, provincies en de ministeries van Justitie en Jeugd en Gezin op aan er meer geld voor vrij te maken.

De grootste daling van het aantal gezag- en omgangsonderzoeken vond plaats in Noord- en Oost-Nederland

Bron: Nederlands Dagblad

Vermij mediation
Verandering in perspectief