Bijeenkomsten

 

Een mediationbijeenkomst duurt maximaal 1,5 uur. Bij het begin van de mediation wordt een inschatting gemaakt van het aantal bijeenkomsten dat nodig zal zijn.

 

 

 

Kosten

 

Vermij mediation werkt op basis van een uurtarief. Dit tarief voor de gesprekken en het (eventueel) opstellen van documenten bedraagt € 150,- per uur exclusief btw. 

Eventuele kosten van de huur van een gespreksruimte, reiskosten en de kosten van de inhuur van derden worden apart in rekening gebracht.

Vaak worden de kosten in gelijke delen door de partijen betaald. U kunt echter ook andere afspraken maken over de kostenverdeling.

 

 

 

 

Afspraak maken

Via het contactformulier kunt u aangeven dat u een afspraak wilt maken.Na ontvangst van het formulier zal telefonisch contact met u worden opgenomen. U kunt ook bellen om een afspraak te maken.

 

    

 

Vermij mediation
Verandering in perspectief