Duurzame energie

 

Ieder mens is uniek. Dat maakt de wereld boeiend. Tegelijkertijd delen we allemaal dezelfde menselijke eigenschappen en gevoelens. Verschillen en overeenkomsten bepalen voor een groot deel de dynamiek van ontmoetingen. Hierdoor kan in een samenwerking vernieuwing en ontwikkeling plaatsvinden. 

Wanneer verschillen toeschijnen als tegengestelde belangen of zich uiten als vastliggende overtuigingen dan overschaduwen ze de overeenkomsten. De focus komt dan op de verschillen te liggen en zo ontstaan conflicten en problemen. 

Bij conflicten is het belangrijk om ieders belangen en overtuigingen helder te krijgen. En vooral wat het belang is van ieders overtuiging. Wat is zo belangrijk dat het op deze manier moet worden beschermd? Als dit helder wordt komen in de meeste gevallen de overeenkomsten weer in beeld. En daarmee andere, meer constructieve wegen om de oorspronkelijke belangen te dienen. Dit creëert mogelijkheden om samen én verschillend te zijn.

 

Een conflict kan helpen om belangen en overtuigingen helder te krijgen. Inzicht hierin maakt het makkelijker om energie te steken in wat voor ieder werkelijk belangrijk is. Tijd en energie steken in overtuigingen levert vaak alleen stress en frustratie op. Energie steken in wat voor iedereen werkelijk belangrijk is levert vernieuwing op. En dat geeft nieuwe energie; duurzame energie gericht op de toekomst.

 

Vermij mediation
Verandering in perspectief